Saha Uygulaması

Mekansal ve mekansal olmayan verilerin toplanması, bunların uygun formatlara getirilerek kullanıcıların hizmetine sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Coğrafi Bilgi Sistemi saha uygulamaları, bilgiye kolayca erişilmesini ve daha etkin yönetilmesini ve kullanılmasını sağlayan önemli bir araç olarak kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Bu sistemde verilerin toplanması, kaydedilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması ve analizlerinin yapılabilmesi gibi birçok fonksiyona elverişlidir.

Saha Uygulaması

Kullanıcıya Sunacağı Avantajları

 • Sahada hızlı, doğru ve ekonomik olarak dinamik veri toplanabilir.
 • Toplanan veriler herhangi bir yere (merkeze) kablosuz iletişim aracılığı ile kolayca gönderilebilir.
 • GPS ve sayısal fotoğraf makinesi ile yapılan entegrasyonla objelerin konumları belirlenip, resimleri de sisteme girilebilir. (Özellikle  afet ya da acil bir durumda büyük yararlar sağlamaktadır.)
 • Sahada daha önceden oluşturulmuş olan bir CBS uygulaması hemen tüm fonksiyonları ile kullanılabilir, CBS konum analizleri yapılabilir.
 • CBS database’leri için kullanımı kolay, yazım hatalarını en aza indiren, eksik bilgi toplanmasını önleyen ve toplanan bilgilerin daha sonra bilgisayara girilmesine gerek kalmaksızın doğrudan doğrudan sayısal olarak kullanılmasına olanak sağlayan formlar oluşturulabilir.
 • İnternet üzerinden online sunulan harita servislerine ulaşılıp, kullanılabilir.
Saha Uygulaması

Kullanılabileceği Alanlar

 • Ulaşım Alanında : Kara, hava, deniz ulaşım ağları, doğal gaz boru hatları, iletişim istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım haritaları alanlarında
 • Çevre Yönetiminde: Çevre düzeni planları, çevre koruma alanları, ÇED raporu hazırlama, göller, göletler, sulak alanların tespiti, çevresel izleme, kıyı yönetimi, meteoroloji alanlarında
 • Doğal Kaynak Yönetiminde: Arazi yapısı, su kaynakları, akarsular, havza analizleri, yabani hayat, madenler, petrol kaynakları, yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarının yönetiminde
 • Bayındırlık Hizmetlerinde: İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları, deprem bölgeleri, afet yönetimi, bina hasar tespiti alanlarında
 • Eğitim Alanında: Araştırma, eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları, okuma-yazma oranları, planlama, öğrenci-öğretmen sayılarının tespit edilmesinde
 • Sağlık Alanında: Sağlık birimlerinin dağılımı, personel yönetimi, hastane kapasitelerinin belirlenmesi, bölgelere göre hastalıkların ve oranların tespitinde, sağlık tarama faaliyetlerinin yürütülmesi alanlarında
 • Belediye Faaliyetlerinde: İmar düzenlemeleri, kentsel faaliyetler, su-kanalizasyon-doğal gaz gibi altyapı çalışmalarının tesisi işlerinde, altyapı, toplu taşımacılık alanlarında
 • Turizm Alanında: Turizm amaçlı alanların imar planlarında, turizm merkezleri ve bu merkezlere yapılması planlanan tesislerin kapasitelerinin belirlenmesinde
 • Savunma ve Güvenlik Alanlarında: Askeri tesisler, yasak bölgeler, sivil savunma, suç analizleri, araç takibi ve trafik sistemleri alanlarında kullanılabilir.
Saha Uygulaması

Görseller

Saha Uygulaması

Hakkında Merak Edilenler

Saha veri toplama yapan kamu ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut Modülü ile birlikte Saha Uygulaması Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.