KENT BİLGİ SİSTEMİ

Bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanında toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Saha, Riskli Alan Tespiti, Değerleme ve Uzlaşması gibi süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir bilgi sistemi yazılımıdır.

NUMARATAJ (TABELA)

Kapı, Duvar Direk tabelalarının tespit , sipariş, üretim,montaj, beyazmasa, personel takip ve hakediş gibi süreçlerini yöneten CBS tabanlı bir otomasyon sistemidir.

SAHA UYGULAMASI

Saha Uygulamaları, bilgiye kolayca erişilmesini ve daha etkin  yönetilmesini ve kullanılmasını sağlayan önemli bir modüldür.

KENT REHBERİ

Vatandaşın kullanımına uygun verilerin web ve mobil arayüzler vasıtasıyla turistlerin, şehirlerin halkının ve kurumların kullanımına sunulmasına olanak sağlayan bir uygulamadır.

TAPU VE KADASTRO

Tapu siciline kayıt çalışması olan kadastro işlemleriyle sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurulmasını amaçlayan bir modüldür.

MAKS TALEP SİSTEMİ

Kentsel Dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemidir.

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

Vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayan altyapı sistemlerinin anlık takibini yaparak periyodik bakımlarla birlikte acil durumlarda da müdahale etme yeteneğine sahip olan bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır.

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Belediye ssınırları içinde mevcut mezarlıkların konumunu, mezarlıklarda yatan merhum kayıtlarının sorgulanaabildiği, dolu ve boş mezar yerlerinin görüntülenebildiği, aranan mezarların mezar kapısından itibaren en kısa yolunu gösteren bir sistemdir.

İMAR OTOMASYON

Planların veritabanı sistem entegrasyonunu yaparak şehri her ölçekte izlemeyi öngören bir proje olan İmar Otomasyon Modülü , hem ilçe belediyelerine hem de vatandaşlara hızlı ve veri tekrarı sorunu yaşamadan çözüm üretebilmektedir.

BEYAZMASA

Vatandaştan yada müşteriden gelen şikayetlerin harita üzerinde anında görüntülenebilmesi ve ekiplerin ilgili şikayete yönlendirilmesini sağlayan bir modüldür.

SEÇİM

Demokrasinin temelini oluşturan siyasi seçimlerin en ince detaylarına kadar incelenmesi gerekir.Mekansal Bulut Seçim Yazılımı piyasadki diğer seçim yazılımlarından farklı karşılaştırma yeteneklerine sahiptir.

HALİHAZIR

Arazinin jeolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü açısından durumu; arazinin hangi işlevler için kullanıldığı; ticaret,yeşil alan ,resmi tesis alanları ve diğer fonksiyonlarının birbirleriyle nasıl bağlandığı ya da ayrıldığı; nüfusun ve istihdamın dağılışı, kadastral durumdaki kullanım şekilleri, kadastral yollar gibi yapıların gösterildiği haritalar oluşturulmasını sağlayan bir yazılımdır. 

VERİTABANI MOTORU

Sözel bir veriye geometrik dönüşüm uygularken kullandığınız veritabanı motoru sizin yeteneklerinizi belirler. Mekansal Bulut Veri Tabanı Motoru içerdiği üstün CBS yetenekleri sayesinde işinizi yaparken kullanabileceğiniz yeteneklerin çeşitli olmasını sağlar.

MEKANSAL EDİTÖR

Masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarında yapabildiğiniz tüm işlemleri yapab,leceğiniz Mekansal Bulut Editör size aklınıza gelebilecek tüm harita işlemlerini web üzerinden yapma imkanı sunan bir yazılımdır.

MEKANSAL CBS SUNUCUSU

Piyasada yaygın olarak kullanılan haritalama yeteneklerinizi kullanmaya devam edebilleceğiniz, haritalarınızı önbelleğe alarak özellikle raster görüntüllerde 50 kat daha hızlı görüntüleme yapabileceğiniz, CBS’de en yeni haritalama teknolojisi ile hızlı ve yüksek çözünğrlüklü haritalar servis edebileceğiniz bir yazılımdır.