Kentsel Dönüşüm

Mekansal Bulut Kentsel Dönüşüm Modülü, kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

Kentsel Dönüşüm

Riskli Alan Tespiti ve Mülkiyet Tespiti

 • Riskli Alan İlanı ve Devri
 • İmar Planı
 • Kentsel Tasarım Proje Onayı
 • Proje Sınırları
 • Taşınmaz Tespiti
 • Yapı ,Ortak Alan ,Bağımsız Bölüm Tespiti
 • Ağaç Tespiti
 • Mülkiyet Eşleştirme
 • Yönetim Paneli ile Domain ve Fiyat Bilgileri Güncelleme
Kentsel Dönüşüm

Planlama, Tasarım,Mimari Proje

 • Mazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Kentsel Tasarım Projesi
 • Mülkiyet Verilerinin Alınması
 • Kadastro Verilerinin Alınması
 • Arazi Taşınmaz
 • Bina, Bağımsız Bölüm, Bina Ortak Alan
 • Taşınmaz Ortak Alan
 • Ağaç, Mülkiyet Eşleştirme
 • Avam Proje
 • Ruhsat Projesi
 • Plan, Kesit, Görünüş Görselleştirmesi
Kentsel Dönüşüm

Değerleme ve Finansal Model

 • İcmal Raporları
 • Gayrimenkul Değerleme Raporları
 • Alternatif Çözümler
 • Paylaşım Modeli Oluşturma
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Gayrimenkul Değerleme Raporları
 • Hakediş Raporlar
Kentsel Dönüşüm

Uzlaşma

 • Görüşme Teklif Kaydı
 • Malik Telefon Arama
 • Malik Görüşme
 • Toplantı Oluşturma
 • Görüşme Tutanağı Oluşturma
Kentsel Dönüşüm

Görseller

Kentsel Dönüşüm

Hakkında Merak Edilenler

Riskli alanda kentsel dönüşüm projesi yapan kamu ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut GIS modülü ile birlikte Kentsel Dönüşüm Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.