Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi (KBS) bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanında toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır. Kentsel alandaki coğrafi referanslı verilerin toplanması, analizi, güncellenmesi ve görselleştirmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent seviyesinde kullanılması kent bilgi sistemlerini teşkil etmektedir.

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemlerinin Kapsamı

 • KBS’nin birinci temel unsuru, kentsel alan ve yakın çevresinin doğal ortam özelliklerinin işlendiği ve incelendiği temel haritalar,
 • İkinci unsur kentsel mekanlardaki planlama durumunu yansıtan şehir ve imar planlarının bulunduğu altlıklar,
 • Üçüncü olarak ise kentsel alanlarda yaşayan nüfusa ait beşeri ve ekonomik bilgilerin bulunduğu kütüklerden oluşmaktadır.
Kent Bilgi Sistemi

Katman Yönetimi

 • Ortofoto
 • Uydu Katmanları
 • Rehber Katmanları
 • HaliHazır Katmanları
 • Adres(Maks) Katmanları
 • Kadastral Katmanlar
 • Ulaşım Katmanları
 • İmar ve Plan Katmanları
 • İnteraktif Katmanlar
 • Önemli Noktalar
 • Emlak Katmanları
Kent Bilgi Sistemi

Veri Yönetimi

 • Yeni Katman Oluşturma
 • Veri Ekleme
 • Veri Güncelleme
 • Veri Silme
 • Veri İlişkilendirme
 • Veri Sorgulama
 • Sözel Veri İşlemleri
 • Toplu İşlem Yapma

Kent Bilgi Sistemi

Erişim Kısıtlama

 • Bölge Bazlı 
 • ÖzNitelik Bazlı 
 • Rol Bazlı 
 • Kişi Bazlı 
 • Oluşturma,Güncelleme,Silme,Görüntüleme Bazlı 
Kent Bilgi Sistemi

Entegrasyonlar

 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi
 • Ulusal Adres Veri Tabanı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi

Görseller

Kent Bilgi Sistemi

Hakkında Merak Edilenler

Yerel Yönetimler ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut GIS modülü ile birlikte Kentsel Dönüşüm Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.