AYBİS YAZILIMI

Bir kentin alt yapısı o kentin kalitesini ve yaşam standartlarını yansıtır. Alt yapı bilgi sistemine sahip olan belediyeler vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayan bu alt yapı sistemlerinin anlık takibini yaparak periyodik bakımlarla birlikte acil durumlarda da müdahale etme yeteneğine sahip olurlar. AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemi) ile birlikte belediyecilikte Dünya’nın birçok ülkesinden daha modern yönetim teknikleri de geliştirilebilir.

Alt Yapı Bilgi Sistemi

Nedir ?

Altyapı bilgi sistemi; içme suyu, yağmursuyu, atık su, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara ait üstyapılar arasındaki ilişkileri içeren bir mekansal bilgi sistemidir. Alt Yapı Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Siteminin en önemli adımlarından bir tanesidir. Yerleşim bölgesine ait altyapının dijital ortama aktarılmasıyla birçok problemin çözümü hızlı ve sağlıklı bir şekilde elde edilebilir. Altyapı kaynaklarının öneminin ülkemizde yeni yeni farkedilmeye başlandığı günümüzde bu denli bilgi sistemlerine olan ihtiyaç açıktır.

Alt Yapı Bilgi Sistemi

Avantajları

  • Verilerin online ortamda tutulabilmesi güçlü teknolojik ürünler ile bütünleşik yapı
  • Veri kaybını önleme
  • Kurumlar arası kolay ve hızlı uyarlama yapma
  • Üretilen verilerin web üzerinden paylaşılabilmesi
  • Veritabanı üzerinde yetki ve sorumluluk atama
  • Mobil uygulamalarla entegrasyon
  • Kayıp ve kaçaklar konusunda analizler yapma
  • Veriler üzerinde detaylı sorgular yapabilme ve raporlama özellikleri
Alt Yapı Bilgi Sistemi

Hakkında Merak Edilenler

Riskli alanda kentsel dönüşüm projesi yapan kamu ve özel sektör kuruluşları bu yazılımı kullanabilir.
Yazılımı kullanmak isteyen kuruluşlar ana modül olan Mekansal Bulut GIS modülü ile birlikte Alt Yapı Bilgi Sistemi Modülünü yıllık lisans satın alarak kurum odaklı kullanabilir.